Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.

Diclaimer

Disclaimer voor magento2demo.firemultimedia.nl

FireMultimedia (Kamer van Koophandel: 90771168) verleent u hierbij toegang tot magento2demo.firemultimedia.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

FireMultimedia behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

FireMultimedia spant zich in om de inhoud van magento2demo.firemultimedia.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op magento2demo.firemultimedia.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FireMultimedia.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op magento2demo.firemultimedia.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met FireMultimedia.Voor op magento2demo.firemultimedia.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan FireMultimedia nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij FireMultimedia.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FireMultimedia, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Copyright © 2013-2022 Magento - Magento 2 Demo